Als je foto's van de site wilt bestellen, dan kun je dit doen via info@schimmelkroft.eu.

Je dient bij je verzoek te melden om welke foto's het gaat (in welk foto-album zijn deze aanwezig en wat is de omschrijving van de foto's.)
Ook dien je te vermelden voor welk doel je de foto's wilt gebruiken.

Na akkoord worden de foto's per mail naar je verzonden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Het is - zonder voorafgaande toestemming - niet toegestaan om foto's na ontvangst verder publiekelijk te verspreiden op welke wijze dan ook.